Du som bedriver verksamhet inom restaurang, måste enligt lag föra personalliggare. Det innebär att du varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma i din lokal och när. ”Verksamma” är det ord som används i lagtexten. Det betyder att du måste anteckna inte bara anställda, utan också andra som på något sätt deltar […]

Här kan du läsa om lagförslag, kommande lagändringar och andra nyheter inom området personalliggare Tre nya verksamheter föreslås få personalliggare Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att införa systemet med personalliggare i fler verksamheter. Skatteverkets förslag har nu lämnats till Finansdepartementet. Skatteverket föreslår att personalliggare införs inom: bilverkstäder partihandel med livsmedel […]

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Tänk på att de nordiska länderna skiljer sig åt. Beakta sociokulturella aspekter som demografi, affärskultur, utbildningsnivå och digital mognadsgrad. Även de nordiska länderna skiljer sig åt.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Följ alltid upp och utvärdera din satsning på en ny marknad. När är det dags att gå från partner till eget bolag? Kan köp av konkurrent vara ett alternativ? När ska bolaget dra sig ur en marknad […]

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. För en tydlig marknadsplan. Gör en marknadsplan med omvärldsbevakning, volymutveckling, prisutveckling och konkurrentuppföljning.

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Gör alltid en utvärdering på riskerna. Utvärdera riskerna, till exempel betalningar, tullar, frakter och dokumentation

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Välj dina samarbetspartners noga. Utvärdera olika samarbetspartners som bärare av ditt varumärke. Skriv avtal med tydliga mål och möjlighet till exit. Investera i partnerskapet och tänk att exklusivitet måste förtjänas

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Ta reda på vilka krav som gäller. Finns det regelmässiga krav eller certifieringskrav på erbjudandet att ta hänsyn till?

 Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Titta noga på dina kanaler. Säkerställ valet av distributionskanal eller etableringsform som når kunden enkelt, i tid och med rätt service. 

Vi skall ge några tips att tänka på när man börja att fundera på att gå på export. Gör ordentliga underlag. Satsa på lönsam exportförsäljning baserat på underlag som segmentering, marknadspotential samt konkurrensanalys.

1 28 29 30 31 32 35