Förväntningar  Tillgången på data och nya mätmetoder har ändrat förväntningarna på vad marknadsavdelningen ska åstadkomma för företaget. Från att tidigare ha setts som en nödvändig kostnad ses nu marknadsbudgeten som en investering med mätbar avkastning. Ett effektivt sätt att bemöta detta är att dela upp budgeten efter mål och vara tydlig med hur de olika […]

Tempo  Nya mediakanaler, tekniker och användarbeteenden avlöser varandra i ett allt högre takt. Detta ställer krav på marknads- och försäljningsavdelningen att kunna agera snabbt. Gamla strukturer med långa vägar för godkännande står ivägen för de digitala förmågorna i affären. Att arbeta tvärfunktionellt i agila team med ständigt experimenterande och lärande inbyggt i processerna har visat […]

Kampanj  Det är fortfarande stort fokus på koordinering av stora kampanjer som tas fram av en reklambyrå och sedan sprids i media av en mediabyrå. När kampanjen är över görs en uppföljning och eventuella lärdomar diskuteras. Denna process upprepas 1 till 3 gånger per år. Detta urgamla maskineri har stora styrkor, men arbetssättet lämpar sig […]

Kommunikation  Masskommunikation kommer alltid att vara nödvändigt för att växa varumärken. Vad som är nytt är dock de stora möjligheterna för kommunikation anpassad för olika målgrupper och delar av användarresan. Att till exempel berika din kommunikation beroende på vilken ålder mottagaren har eller vad hen har för beteendemönster på Internet är otroligt effektivt. Här har […]

Digitalisering  Affären flyttas från fysiska butiker och mediakanaler till digitala. Den digitala marknadsföringen är fortfarande mindre betydelsefull än tv- och utomhusreklam, men potentialen för att öka försäljning och varumärkestillväxt ökar varje dag. Att vara etta på Googles sökresultat i dag motsvarar en butik på Drottninggatan igår. Att skapa engagemang på Facebook i dag motsvarar en […]

  9. Använd ett enkelt språk  Stryk onödiga ord, undvik facktermer och välj enkla ord framför komplicerade. Med ett enkelt och kärnfullt språk blir berättelsen starkare och tillgänglig för fler.

8. Skildra konflikter  Berätta om de slitningar och konflikter som uppstår när människor stöter på hinder och utvecklas. Konflikter gör berättelsen trovärdig och intressant. 

  7. Tänk dramaturgiskt  Bygg upp berättelsen så att den får en ständig framåtrörelse. Den linjära dramaturgin – ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut – är ofta effektiv.

6. Börja med en händelse  Inled berättelsen med en tydlig händelse, där ni också målande beskriver tiden, platsen och personerna. Detaljrika beskrivningar av konkreta skeenden fångar ofta intresse. 

5. Var personlig  Utgå från egna erfarenheter och beskriv känslor, tankar och reaktioner. Genom att använda personliga pronomen som ”vi” och ”jag” får berättelsen en tydlig avsändare. 

4. Använd det outsagda  Var tydlig med budskapet, men låt samtidigt vissa saker bara skymta fram mellan raderna. I det outsagda skapas spänning, mening och symbolik som ger berättelsen liv. 

1 2 3 23