Tänk på detta…

76. Brygg eget kaffe 
Ta med dig kaffe i termos istället för att köpa kaffe varje dag.